Reklama
 
Blog | Antonín Neumann

Cestování v čase

Je cestování v čase reálně možné? A kam by se dalo cestovat a jaké by to mělo důsledky na naší přítomnost? Tak o tomto bych se chtěl v následujícím článku zamyslet.

Cestování v čase je přáním člověka již dlouhou dobu. Hlavními otázkami je, zda bude možné cestovat do minulosti a změnit ji, nebo zda do budoucnosti a vyhnout se tak našim nesprávným rozhodnutím.

Podle Einsteinovy speciální teorie relativity je reálně možné cestovat do budoucnosti – pokud se nějaké těleso přiblíží rychlosti světla, čas se pro něj z pohledu ostatních zpomalí, takže vlastně cestuje do budoucnosti. Podle obecné teorie relativity, lze stejného efektu dosáhnout přiblížením k silnému gravitačnímu poli – např. černé díře. Ovšem každá z těchto cest je pouze jednosměrná, již se nelze vrátit do původního bodu.

Cestování do minulosti

Při cestování do minulosti se naskýtá velká možnost že nastane tzv. časový paradox. Jde o jev, při kterém reakce zruší akci. Tedy pokud byste cestovali do minulosti a potkali sami sebe, zabili své mladší já, vlastně byste nikdy nemohli cestovat do minulosti a toto uskutečnit. Nebo uděláte nějaké chybné rozhodnutí, vrátíte se v čase abyste jej napravili – napravíte ho – tím pádem se nestane a vy nemusíte cestovat do minulosti. Tím nezabráníte sami sobě abyste to rozhodnutí neudělali, tudíž ho uděláte a budete se chtít vrátit jej napravit. Tím vznikne nekonečná smyčka. Takto tedy vzniká časový paradox.

Reklama

Někteří lidé (vědci) tvrdí, že časové paradoxy nejsou možné ze dvou různých důvodů. První důvod se opírá o alternativní vesmíry. Podle toho vlastně necestujete do vaší minulosti, ale do minulosti, která je s tou vaší v momentě kdy do ní vstoupíte naprosto stejná a jakékoli změny, které způsobíte, nemohou ovlivnit vaší přítomnost/budoucnost. Další variantou je, že skutečně vstoupíte do vaší minulosti, ale tímto vstupem dojde k rozdělení dějové linie na dva různé alternativní vesmíry, přičemž jeden je ten váš, ze kterého jste odcestovali, a druhý je ten se změnami, které v minulosti způsobíte a do něhož se vrátíte.

Druhým protikladným důvodem vytváření časového paradoxu je, že když vlastně cestujete do minulosti a způsobíte jakoukoliv změnu, vaše budoucnost už s touto změnou počítá, jelikož tato změna se odehrála v minulosti a stav budoucnosti, ze kterého jste přišli, je výsledkem všech událostí minulosti, tedy i těch které jste způsobili vašim pobytem v ní. Tedy ať v minulosti uděláte cokoliv, vaši budoucnost to nezmění jelikož se to již vlastně stalo.

Ronald Mallet, profesor teoretické fyziky na Connecticut University v USA je přesvědčen, že nalezl způsob cestování do minulosti. Chce k tomuto využít zpomalené světlo, konkrétně dva proti sobě rotující kruhy zpomaleného světla. Zpomalené světlo, na rozdíl od normálního, totiž daleko snáze dokáže zakřivovat prostor. Ovšem, i kdyby se mu podařilo sestrojit stroj času, který by toto dokázal, bylo by možné cestovat pouze do doby prvního spuštění přístroje. Tedy ve středu spustíme stroj, ve čtvrtek se budeme moct vrátit do středy, ale nikoliv do úterý. 

Cestování do budoucnosti

Cestování do budoucnosti je mnohem složitější a pro nás i méně významné. Jelikož hlavním důvodem, proč bychom chtěli vidět naší budoucnost je, že bychom chtěli znát chyby, kterých se dopustíme a vyvarovat se jim až nastanou – to ovšem není možné.

Nemožnost vidět vlastní budoucnost je v tom, že kdybychom odcestovali z naší přítomnosti, chyběli bychom v budoucnosti, prostě bychom v ní již nežily, jelikož bychom ji v průběhu času nevytvořili. Takže veškeré věci, které bychom viděli, by se nemuseli vůbec stát, jelikož jsme nebyli součástí vytváření budoucnosti od bodu, kdy jsme vycestovali až do bodu, kam jsme se dostali.

Není možné zde ani aplikovat alternativní vesmíry, jelikož ani jeden z alternativních vesmíru vytvořených od doby, kdy jste opustil svojí vlastní přítomnost by již nepočítali s vámi a tudíž budou všechny velice zkreslené, hlavně z pohledu na vaše známé a rodinu, jelikož pro mě byste přestali existovat a tím by se naprosto změnilo jejich rozhodování.

Ovšem dali by se tak předpovídat všemožné přírodní katastrofy, nebo dokonce teroristické útoky či války. Ovšem musíme počítač s tím faktem, že budoucnost se změní ve chvíli kdy jsme se do ní podívali už jen z toho důvodu že ji známe!